Regulamin

Warunki świadczenia usługi

Informacje ogólne

 1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest firma SIM OKRZOS Sławomira Okrzos, ul. Słowackiego 3, 49-100 Niemodlin, NIP: 754-026-74-14, Regon: 004504275, nazywana w dalszej części regulaminu „SIM OKRZOS”.
 2. Jako Kupującego rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
 3. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
 4. Produkty znajdujące się w naszej ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski.
 6. Firma SIM OKRZOS jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Kupującym i widnieje na dokumencie sprzedaży jako Sprzedawca zamówionych przez Kupującego produktów.
 7. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym firmy SIM OKRZOS przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia.
 8. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w sklepie SIM OKRZOS wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 9. Na zakupione produkty wystawiamy faktury VAT lub paragony.
 10. Towar zamawiany w metrach jest produktem prefabrykowanym, dostosowanym do potrzeb Kupującego, w związku z czym Kupującemu nie przysługuje prawo do jego zwrotu.
 11. Warunki zwrotu towaru reguluje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Koszt transportu pokrywa Kupujący.
 12. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie stanu zewnętrznego paczki i w razie zastrzeżeń sporządzenie protokołu szkody.
 13. Koszt transportu zamówionego towaru uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Składanie i potwierdzenie zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika, w której należy podać swoje dane osobowe i adresowe wymagane w formularzu rejestracyjnym. Dane pobrane w procesie rejestracji są wymagane do przetworzenia i zrealizowania zamówienia, oraz kontaktu w razie potrzeb określonych w Warunkach świadczenia usługi.
 2. Wszystkie wymagane informacje są stosownie oznaczone, a pola opcjonalne nie muszą być wypełnione w chwili rejestracji. Mogą zostać uzupełnione, zmienione lub skasowane w dowolnej chwili po zalogowaniu do profilu użytkownika.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem firmy SIM OKRZOS do wystawienia dokumentu sprzedaży bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 4. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie rejestracji, a Kupujący informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia.
 5. Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone, nie zostało najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte przez sklep. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia przyczyny.

Terminy realizacji zamówienia

 1. Zamówienia potwierdzane są niezwłocznie po ich złożeniu, jest to proces automatyczny.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia oczekujemy na płatność.
 3. Po wpłynięciu wpłaty wysyłamy towar, w przypadku jej wpłynięcia na nasze konto przed godziną 14:00 przesyłka nadawana jest jeszcze tego samego dnia.
 4. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia Klient jest o tym powiadamiany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

 1. Standardowa oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski. Koszty wysyłki podane podczas składania zamówienia dotyczą paczek nadawanych wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.
 2. Istnieje możliwość wysyłki poza Polskę za zgodą obsługi sklepu. W tym celu prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.
 3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm dostarczających zamówione przesyłki. Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów. Wynika to ze sposobu przetwarzania obrazu przez różne urządzenia wyświetlające.
 5. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna z uwagi na sprzedaż prowadzoną także w sklepie stacjonarnym. Staramy się jednak zachować dostępność produktów prezentowanych na stronie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.